donderdag 14 maart 2013

Birds

Heerlijk vind ik het om op een zomeravond buiten te zitten en fijn naar vogelgefluit te luisteren... Ok, zo ver zijn we nog niet, het kwik is inmiddels al weer onder nul gedaald. Het is hier dus weer ijs en ijskoud, brr! Maar ik ♥ vogels! Dus besloot ik afgelopen weekend eens te kijken hoe het ging met mijn vogelhuisje. Met Sinterklaas had ik een vogelhuisje gekregen, welke  daags daarna in een leiboom in de tuin hing met een vetbolletje erin. Drie maanden (!) gingen voorbij voordat er vogels waren die ontdekten dat er wat lekkers voor ze hing, maar afgelopen weekend was het bolletje volledig opgegeten. Ik heb werkelijk waar geen idee welke soort vogel het heeft opgepeuzeld, hopelijk kan ik ze binnenkort spotten. Afgelopen zaterdag heb ik snel een nieuw bolletje erin gehangen... 

Bij het opruimen van mijn keuken kwam ik nog twee zakken vers gebrande doppinda's tegen van Nederlands bekendste grootgrutter. Tja, toen ik die doppinda's weer zag moest ik meteen aan vroeger denken, toen ik in de kerstvakantie pindakettingen maakte samen met mijn moeder voor de vogels, welke dan in de kleine appelboom, tegen de schutting of in de leiboom voor werden gehangen. Een prachtig gezicht om de merels, koolmezen, huismussen en roodborstjes op de vetbolletjes en pindakettingen 's winters af te zien komen. Drie keer raden wat ik dus heb gedaan toen ik die pinda's vond in mijn keukenkasje... Het was zo leuk om dat weer eens te doen. Nu hopen dat het dit keer korter dan drie maanden duurt voor er vogeltjes op af komen, de pindakettingen en het vetbolletje hangen mooi voor ze klaar.

On a summer evening I love to sit outside and hear the birdsongs, how delightfull that is... Well, it's not yet summer, the temperature is below zero again. It's freezing cold again, brr! But I ♥ birds! I decided last weekend to have a look how it went with my birdhouse. With Christmas I received a birdhouse, the day after it already hung at a espalier in the garden with a fat globule in it. Three months (!) passed before the birds discovered that there was something nice hanging for them, but last weekend the ball was completely eaten. I've really no idea what kind of bird has eaten it, hopefully I can spot them soon. Last Saturday I quickly replaced it by a new one...

When cleaning my kitchen, I found two bags of freshly roasted peanuts. Well, when I saw those I immediately thought of old days when I made peanutbuntings ​​with my mother for the birds, which we hung then in the small apple tree, against the fence or in the espalier at the front. A beautiful sight to the blackbirds, great tits, house sparrows and robins eating the fat globules and peanuts chains in winter. Guess what I've done when I found those peanuts in my kitchen... It was so nice doing that again. Now I'm hoping that this time it will take less than three months for the birds to come, peanut chains and fat globule are hanging there for them.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten